--> Instytut Technologii Polimerów i Barwników - TEST
Fb

 
 
 
 

Instytut Technologii Polimerów i Barwników

2014-06-10 XLII Szkoła Inżynierii Materiałowej

Mamy przyjemność poinformować, że w dniach 23-26 IX 2014 r. odbędzie się XLII Szkoła Inżynierii Materiałowej. Celem konferencji jest m.in. integracja środowisk młodych pracowników
nauki z całej Polski.

System Message: WARNING/2 (<string>, line 3)

Definition list ends without a blank line; unexpected unindent.

http://www.sim.agh.edu.pl/

2014-06-04 Oferta płatnych praktyk dla inżyniera w dziale technologii w firmie Manuli Hydraulics (Radomsko).

Więcej informacji i szczegółów na ten temat znajdziecie na: https://www.facebook.com/ITPiB

2014-05-06 Technologia Syntezy Polimerów, II st. TCh

UWAGA

Studenci studiów II stopnia kierunku Technologia Chemiczna. Pierwszy wykład "Technologia Syntezy Polimerów" odbędzie się w dniu 14 maja 2014 (środa) o godz. 8:15 w aud. G-401.

Krzysztof Strzelec

2014-05-06 "Materiały polimerowe w budownictwie" Nanotechnologia

UWAGA

Studenci kierunku Nanotechnologia, w środę 07.05.2014, w ramach wykładu: "Materiały Polimerowe w Budownictwie" proszeni są o udanie się na "Debatę Oksfordzką – Inżynierowie powinni rządzić światem" która odbędzie się w aud. CH-1 o godz. 12:00

Krzysztof Strzelec

2014-03-14 Ruszył fanpage Instytutu na portalu Facebook

https://www.facebook.com/ITPiB

2014-03-13 Informacje na Stronie Instytutu

W związku z reaktywacją funkcjonowania strony internetowej Instytutu Technologii Polimerów i Barwników, jak również uruchomieniem w najbliższych dniach strony Instytutu na portalu Facebook, która stanie się dodatkowym (a w założeniu podstawowym) środkiem szybkiej komunikacji ze studentami odbywającymi zajęcia i realizującymi prace dyplomowe w naszym Instytucie, prosimy o zamieszczanie wszelkich informacji skierowanych do studentów, takich jak np.: odwoływanie lub zmiany w terminach czy miejscu odbywania zajęć, zawiadomienia o kolokwiach i egzaminach, tematach zgłaszanych prac dyplomowych, oferty tematyki dla woluntariuszy, seminariów, zebrań i innych imprez oraz wszelkich informacji, wartych zdaniem Państwa, do zamieszczenia w dziale Aktualności.

Materiały do zamieszczenia na w/w stronach proszę przesyłać do: mgr inż. Natalii Bączek (natalia.baczek@p.lodz.pl) lub do dr. hab. inż. Krzysztofa Strzelca, prof PŁ, (krzysztof.strzelec@p.lodz.pl). Informacje takie jak instrukcje do ćwiczeń, wyniki kolokwiów i egzaminów, tak jak dotychczas prosimy umieszczać w ramach swojego profilu na stronie Instytutu, po zalogowaniu (w celu odzyskania zapomnianego hasła proszę o kontakt z mgr Krzysztofem Rzepeckim (krzysztof.rzepecki@p.lodz.pl). Przypominamy, że zamieszczanie wyników egzaminów i kolokwiów, z uwagi na ochronę danych osobowych, powinno odbywać się za zgodą wszystkich studentów i a pliki powinny być zabezpieczone hasłem, tak aby uniemożliwić wgląd w te dane przez osoby nieupoważnione. W najbliższym czasie uaktualniony zostanie też dział dotyczący aparatury i oferty badawczej Instytutu, dlatego też prosimy kierowników zespołów badawczych o przesłanie krótkich informacji (nazwa, typ aparatu, producent, rodzaj wykonywanych badań/pomiarów/oznaczeń ) oraz jeśli to możliwe zdjęć aparatów i urządzeń znajdujących się pod Państwa bezpośrednią opieką (prosimy sygnalizować brak możliwości wykonania zdjęć).

Administratorzy Strony

90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 12/16
tel./fax+48(42) 636 25 43
tel. +48(42) 631 32 09
e-mail: polbarw@p.lodz.pl
REGON 000001583 NIP: 727 002 18 95

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel./fax +(42) 636 25 96

Dyrektor:
prof. dr hab. Marian Zaborski

tel. +48 42 631 32 09
email: marian.zaborski@p.lodz.pl

Z-ca dyrektora:
prof. dr hab. Jolanta Sokołowska

tel. +48 42 631 32 32
email: jsokolow@p.lodz.pl